About Stock Management


Stok Yönetiminin Avantajları

  • Üretim sürecinin düzenli ve sürekli devam etmesini sağlar. Böylece hammadde ya da ürün eksikliğinden dolayı üretim süreci durmaz veya aksamaz.
  • Gereksinimler doğru belirlenip, yönetildiğinde finansal yönetim etkinlik kazanır.
  • Tedarik ve satış süreçleri düzene girer, böylece maliyet düşer.
  • Maliyet muhasebesi daha rahat yapılabilir.
  • Üretim süreçleri gerçeğe daha yakın olur ve yönetilmesi kolaylaşır.
  • Malzeme, ürün kaybı en aza indirilir.

Stok Yönetiminin Dezavantajları

  • Stok bulundurmak barındırma maliyetlerini attırabilir. Depolama maliyeti bir kalem olarak finansal tablolarınıza girer.
  • Stoklara bağlanmış sebep nedeni ile para/nakit diğer kaynaklar için kullanılamaz.
  • Depolanan ürünün piyasası azaldığında maliyetine yakın bazen de maliyetin altında elden çıkartmak gerekebilir.
  • Eğer hammadde fiyatı piyasada sabit değilse hammaddeyi yüksek fiyattan stoğa alma ve zarar etme ihtimali doğar.

Stok takibi nasıl yapılır?

Stok takibi bir çok yolla yapılabilir; kağıt kalem ile, excel benzeri bir program ile, kendi yazılımlarınız ile, stok takibine özel yazılımlar ile. Paraşüt ise size fatura takibi, cari hesap takibi, gelir gider takibi, raporlama, e-fatura ve online tahsilat ile entegre bir şekilde stok takibi sunar.

Company Profile

FSSoftware is a software and project company founded in 2006, which focuses on online mobile stock management and advanced traceability. Although FSSoftware was founded eleven years ago, its founding partners have 25 years of deep experience in the Automatic Identification / Data Capture (AI / DC) industry. View All

Quality Policy

FSSoftware’in iletişim anlayışının dayandığı ilke, “Önce anlamak, sonra anlaşılmak”tır. FSSoftware müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru anlamak ve bu ihtiyaçları yalnızca bugün için değil, geleceğe yönelik bir şekilde doğru olarak cevaplamak üzere, iletişim anlayışının temelini ‘dinlemek’ eylemi üzerine yapılandırmıştır. View All