FSMobility HKS

H1 FSMobility HKS

Hal Kayıt Sistemi ile sebze ve meyve ticaretine ilişkin güncel veri tabanının oluşturulması, sebze ve meyve ticaretinin elektronik ortamda takip edilmesi, meslek mensuplarının kayıt altına alınması, toptancı halleri arasında ortak bilgi paylaşımı ve iletişimin sağlanması, sektördeki kayıt dışılığın önlenmesi, hesap verilebilirlik ile saydamlığın sağlanması, kamu sektörünün, sebze ve meyve ticaretine yönelik olarak daha sağlıklı değerlendirmeler yapabilmesi ve düzenlemeler oluşturabilmesi, tüketicilerin, ürün künyeleri sayesinde tükettikleri ürünün nerede ve kim tarafından üretildiği gibi bilgilere ulaşabilmesi amaçlanmaktadır.

FSMobility ile Hal Kayıt Sistemi Sizin Elinizde

Sistemimiz hem HKS ( Hal Kayıt Sistemi ) ile hem de ERP programınız ile online entegreli çalışıp aşağıdaki tüm özellikleri online bir şekilde yapabilmektedir.

  • Üretici sıfatı ile toplu alış künyesi alabilme

  • Komisyoncu – Hal içi Tüccar – Hal dışı Tüccar – Depo / Tasnif – İthalat – Market gibi sıfatlarla tek ekranda toplu künye alabilme

  • Günlük – Haftalık – Aylık – Yıllık Alış ve Satış künye raporlama

  • Alış künyelerinin gönderilen sıfatlarını görebilme

  • Alış künye raporlama

  • Satış künye raporlama

  • HKS stok durum raporu

  • Alış künye stok durum raporu

1 günde yapılabilen bir künye işlemini 1-2 saat gibi kısa bir sürede programımız üzerinde yapılabilmektedir.