Ticaretin Küresel Dili GS1 Nedir? Neden Önemlidir?

GS1’in tanımını; Ticari ürünlerin, yerlerin, taşıma birimlerinin ve demirbaşların standart olarak tanımlanmasını ve bilgi sistemlerine otomatik olarak aktarılmasını sağlayan, barkod teknolojileri temelli küresel veri ve uygulama standartları olarak kaynaklarda bulabiliyoruz.

Peki GS1’e Neden İhtiyaç Duyulmuştur?

20. Yüzyılın sonlarında ekonomik küreselleşmeyle birlikte piyasa ekenomisin gelişmesi, serbest ticaretin yayılması, dış ticaret hacmindeki genişleme ve çok uluslu şirketlerin faaliyetlerindeki gelişme etkenleriyle ürün taleplerinin çoğalması, müşteri beklentilerinin yükselmesi tedarik zinciri verimliliğin artırılması için yeni çözümler üretilmesi ihtiyacını doğurmuştur.

Ticaretteki bu ihtiyaçlar doğrultusunda 1977 yılında Brüksel’de “European Article Numbering(EAN) kurulmuştur. Zamanla bu üye profili Avrupa’yı aşıp tüm dünyaya yayıldığı için “EAN International” adını almakta olup 2000’li yıllara geldiğimizde EAN organizasyonunun temal amacı tanımlama standardı olmasının ötesine geçip daha büyük hedefler ortaya konmuştur.

Artık amacının şirketlerin tedarik zincirindeki çeşitli unsurları ve ilişkileri üreticiden tüketiciye benzersiz bir şekilde tanımlamasını sağlamak, iletişimi daha hızlı ve verimli hale getirmek, ürünleri fabrika katından mağaza rafına kadar takip etmek için yani İzlenebilirlik sağlamak ve RFID gibi projeler geliştirmiştir.

Yeni hedefiyle birlikte EAN International tanımlama standardı oluşturan bir organizasyon görüntüsünden çıkmış olup, 2005 yılında GS1 olarak adını değiştirmiştir.

Bugün, GS1‘in 170 ülkeyi temsilen 112 üye organizasyonu bulunmakta olup, dünya çapında tanınan 2 milyon şirket tarafından GS1standartları kullanılmaktadır.

Barkod Numaraları Ne İşe Yarar? Barkod Numarası Oluştururken Hangi Adımlardan Geçilir?

1)GS1 Firma Ön Eki Almak

Firma ön eki alarak ürünlerinizi, nerede olduğuna dahil lokasyon bilgilerini, taşımabirimlerinizi, taşınmazlarını ve dökümanlarınızı dünya genelinde tekil olarak numaralanadırma ayrıcalığı kazanılır.

2)Numaraların Atanması

Yeni ürün çeşitinize tekil bir GTIN numarası atanır.

3)Barkodların Baskı Biçimine Karar verilir

Ürünün yapısına, paketlenmesine göre kullanılacak barkod çeşitleri değişebilir.

4)Barkodların Okunacağı Noktanın Belirlenmesi

Ürünün kullanım alanının belirlenmesi gerekir. Ürün perakende satış noktasından mı okutulacak? Ürün genel dağıtım noktasında mı okutulacak? Ürün hem perakende satış noktasında hem de genel dağıtım noktasında mı okutulacak? Ürünün kendisine özgü okunma noktaları var mı? (Tıbbi cihaz ve ürünler) gibi soruların cevaplanarak okunacak noktanın belirlenmesi gerekir.

5)Barkod Alfabesinin Seçimi

  • Ürününüz perakende ve satış noktasından geçecekse en yaygın olarak tanınan veri taşıyıcıları EAN ve UPC alfabelerinden biri olması gereklidir. Bu numaralandırma, satış noktası için kullanılan barkoddur.
  • GS1 veritabanı ayrıca ürün kimlik doğrulaması, izlenebilirlik, ürün kalitesini ve etkililiğini desteklemek için seri numaraları, lot numaraları ve son kullanma tarihleri ​​de taşıyabilir. Bu barkod alfabesi GS1-128 olarak adlandırılır.
  • ITF 14 barkodu satış noktasında kullanılmayan barkodlar olarak tanımlanır. Eğer ürününüz satış noktasından geçmeyecekse bariyer çubukları tarafından kolaylıkla tanınan ITF 14 barkodu, karton gibi ürünleri tanımlamak için kullanılır. Kasalar, paletler ve envanterin hızlı ve doğru tabikini yönetmeye yardımcı olur.
  • Ülkemizde özellikle ilaç takip sistemi içerisinde karekodlar kullanılmaktadır.

6)Barkod Boyunun Belirlenmesi

Ürün farklılığına göre barkod boyutunun GS1 standartlarında uygun   görülen boyutlarından daha fazla küçültülmesi sorun olduğu için EAN-8 sembolü kullanılabilir.

7)Barkod Metninin Belirlenmesi

HRI sistemi barkodun altına yazılması nedeniyle verinin okunmasına faydası olur. Barkodun okunmaması halinde yedek olarak belirlenen metin okunur.

8)Barkod Renginin Belirlenmesi

Hepimizin bildiği gibi en uygun biçim beyaz zemin üzerine siyah çubuklar olmaktadır. Fakat istenildiği taktirde renk çeşitliliğine de gidilebilir.

9)Barkod Yerinin Seçilmesi

  • Ambalaj veya paketlenme süreci barkod yerinin belirlenmesinde önemlidir. Bu süreçler göz ardı edilmemelidir.
  • Doğru yer seçildikten sonra baskı firmasına danışman gerekir.
  • Birçok baskı yönteminde, barkodların uygulama yüzeyini destekler biçimde olması ve belirli bir oryantasyonda yapılması gerekmektedir.

10)Barkod Kalite Planının Oluşturulması

Ürünleriniz için barkod örneklerinizi GS1 Türkiye’ye gönderip ücretsiz olarak test ettirip kalite planınızı oluşturabilirsiniz. 

GS1 Neden Önemlidir? FSSoftware Ne Yapar?

GS1, teknolojinin gelişmesi ile birlikte endüstri paydaşlarını bir araya getirmesi, bilgi standartlarını geliştirerek uyarlama ve uygulamaları teşvik etmesi, tedarik zincirindeki tüm paydaşların temsilin sağlamasıyla beraber üretiminizde ya da perakende ve satış konularında en iyi verimliliği sağlar ve tedarik zinciri boyunca doğru veri miktarını arttırabilir. Ayrıca iç ve dış süreçleri otomatikleştirmesinde yardımcı olurken ticaret ortakları arasında ortak küresel bir dil yaratır. Görünürlüğü ve ürün izlenebilirliği yaratmasıyla belirli bir ürün hareketinin hangi tarihte, ne miktarda, kime ve hangi üründe kullanılmak üzere olduğu bilgisini sorularının cevaplarını bize gösterebiliyor.

FSSoftware olarak FSMobility ürünümüz uluslararası standardı olan GS1’ i desteklemekte olup sayesinde Depoların ve Stokların Yönetimi, Üretim, Kalite Yönetimi, Kabul ve Sevk Süreçlerinin yapılması; Depodaki kuralların el terminalleri tarafından kontrol edilmesi ve uygulanmasının sağlanması, parti no ve seri no takibi yapılması, tüm süreçlerin izlenmesi ve gözlenmesi FSMobility’nin ana işlevlerinden biri olmaktadır.

Unternehmen Profil

FSSoftware, 2006 yılında kurulmuş ve faaliyet alanını online mobil stok yönetimi ve ileri düzey izlenebilirlik konuları üzerine belirlemiş yazılım ve proje firmasıdır. FSSoftware on bir yıl önce kurulmuş olsa da, firmanın kurucu ortakları Otomatik Tanımlama/Veri Toplama (OT/VT) sektöründe 25 yıllık derin bir tecrübeye sahip. Alle Ansehen

Qualität Richtlinie

FSSoftware’in iletişim anlayışının dayandığı ilke, “Önce anlamak, sonra anlaşılmak”tır. FSSoftware müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru anlamak ve bu ihtiyaçları yalnızca bugün için değil, geleceğe yönelik bir şekilde doğru olarak cevaplamak üzere, iletişim anlayışının temelini ‘dinlemek’ eylemi üzerine yapılandırmıştır. Alle Ansehen