Proje Yönetimi ve Danışmanlığı

FSMobility ürününü satın aldığınızda projenin başarılı bir şekilde kullanılmasını sağlamak için ASAP metodolojisi ile proje yönetim hizmeti verilmektedir.

Bu kapsamda, ASAP metodolojisi ile metodoloji paralelinde oluşturulacak proje planına uygun olarak, belirlenen kaynaklarla ve bütçe içinde kalarak projeyi yönetmek üzere profesyonel proje yönetimi hizmeti önermekteyiz.

Proje Yönetimi kapsamındaki disiplin ve tekniklerle ilgili ana başlıklar aşağıdadır:

 • Proje kapsamı ve amaç yönetimi
 • Organizasyon (görev dağılımı)
 • Proje izleme ve raporlama
 • Planlama ve Tahmin
 • Eleman yönetimi ve iletişimin sağlanması

Proje yönetim hizmeti kapsamında yerine getirilen sorumluluklar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 • Müşteri proje grubu ile projenin amaçları konusunda ortak bir anlayış oluşturulması,
 • Gerçekçi ve kapsamlı proje planları hazırlanması,
 • Proje sahibine gerekli desteğin sağlanması,
 • Projenin izlenebilmesi için gerekli mekanizmaların kurulması ve işletilmesi,
 • Proje grubu elemanlarının sorumluluklarının tanımlanması ve iş dağılımı yapılması,
 • Olağan dışı durumların yönetilmesi,
 • İlgili herkes tarafından benimsenmiş tamamlama kriterinin belirlenmesi,
 • Projenin zamanında, bütçesini aşmadan ve istenen kaliteyi sağlayacak şekilde tamamlanmasının sağlanması,
 • Projedeki ilgili taraflar arasında iyi bir çalışma atmosferinin oluşturulmasının sağlanması.

Projenin her fazı için uygulanacak adımlar aşağıdaki gibidir:

 1. Kavramsal Tasarım: İş süreçlerinin ve iş akışlarının oluşturulması ve Onaylanması.
 2. Realizasyon: Uyarlama, Senaryo Testleri ve Onayları, ERP Entegrasyonu ve (gerekirse) özel geliştirmeler
 3. Canlı Kullanıma Geçiş Hazırlığı: Entegrasyon Testi ve Onay, Dökümantasyon, Eğitim ve Proje Desteği
 4. Canlı Kullanıma Geçiş: Geçiş kararından, sistemin günlük hayata geçişine kadar olan süre ve Proje Desteği.
 5. Destek Hizmeti: Canlı kullanıma geçiş sonrası
Unternehmen Profil

FSSoftware, 2006 yılında kurulmuş ve faaliyet alanını online mobil stok yönetimi ve ileri düzey izlenebilirlik konuları üzerine belirlemiş yazılım ve proje firmasıdır. FSSoftware on bir yıl önce kurulmuş olsa da, firmanın kurucu ortakları Otomatik Tanımlama/Veri Toplama (OT/VT) sektöründe 25 yıllık derin bir tecrübeye sahip. Alle Ansehen

Qualität Richtlinie

FSSoftware’in iletişim anlayışının dayandığı ilke, “Önce anlamak, sonra anlaşılmak”tır. FSSoftware müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru anlamak ve bu ihtiyaçları yalnızca bugün için değil, geleceğe yönelik bir şekilde doğru olarak cevaplamak üzere, iletişim anlayışının temelini ‘dinlemek’ eylemi üzerine yapılandırmıştır. Alle Ansehen