Depolama Sistem Çözümleri

Günümüzde hızla büyüyen şirketlerin, ilerledikleri yönü net bir şekilde görebilmeleri, büyümenin getirdiği yasal/sektörel zorunlulukları sağlayıp sağlamadıklarını kontrol etmeleri, verimlilik/maliyet analizlerini operasyonel verilerle birleştirebilmeleri için Operasyonel Değerlendirme Raporu (Company Operational Assesment) çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz.  Operasyonel Değerlendirme Raporu çalışmamız Yönetim-Bilişim-Lojistik üçgeninde şirket operasyonlarının maliyet-verimlilik-teknoloji perspektifinden incelenmesini ve olası geliştirme önerilerinin paylaşılmasını kapsamaktadır.

 Depo yönetiminin efektif ve yalın süreçlere sahip olması, sektör standartlarına uyumu verimlilik sağlamada önem kazanmaktadır. Depolama alanlarında uygulanan süreçler, bilgi sistemleri ve süreçler arasındaki uyum, stoklama/toplama/yerleştirme teknikleri incelenecek bulgu ve öneriler raporlanacaktır.

Depo Verimlilik Analizi Olarak bitmiş ürün, hammadde, yedek parça depolarının verimliliğinin incelenmesi, yönetim kontrol metriklerinin oluşturulması, performans artımı için önerilerin oluşturulması, kurulması, takibi gibi işlemleri inceler.

Firma Profili

FSSoftware, 2006 yılında kurulmuş ve faaliyet alanını online mobil stok yönetimi ve ileri düzey izlenebilirlik konuları üzerine belirlemiş yazılım ve proje firmasıdır. FSSoftware onbir yıl önce kurulmuş olsa da, firmanın kurucu ortakları Otomatik Tanımlama/Veri Toplama (OT/VT) sektöründe 25 yıllık derin bir tecrübeye sahip. Tümünü Gör

Kalite Politikamız

FSSoftware’in iletişim anlayışının dayandığı ilke, “Önce anlamak, sonra anlaşılmak”tır. FSSoftware müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru anlamak ve bu ihtiyaçları yalnızca bugün için değil, geleceğe yönelik bir şekilde doğru olarak cevaplamak üzere, iletişim anlayışının temelini ‘dinlemek’ eylemi üzerine yapılandırmıştır. Tümünü Gör