Ek Modüller/Süreç Odaklı Kurulum

Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi

Bitki Koruma Ürünleri üreten, satış ve dağıtımını yapan firmalara anahtar teslim çözümler sunmaktadır. Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi(BKÜ) ek modülümüz ile sizlere diğer ek modüllerimizde olduğu gibi barkodlu depo otomasyon projelerinde online entegrasyonlu izlenebilirlik ve takip sistemi kurarız.

Karekod sistemine geçilerek bitki koruma ürünleri üretici/ithalatçı ve bayilerde bulunan stok ve raftaki mevcut bitki koruma ürünlerinin hangi tarihte, ne miktarda ve kimden alındığı, bu ürünlerin hangi tarihte, ne miktarda, kime ve hangi üründe kullanılmak üzere satıldığı bilgisi takip edilebilecek.

Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi, elektronik ürün kodu teknolojisinden faydalanarak, zirai ilaçların tedarik ve dağıtım süreçlerindeki geçmiş ve güncel konum bilgilerinin belirlenmesini sağlar.

BKÜTS Yazılım Özellikleri :

 • Ürünlerin karekodlu gelmesi durumunda, ürünlerle birlikte gelen ve ürün bilgilerini içeren XML dosya sisteme aktarılır veya gelen ürünler koli ve ürün bazında etiketlenir.
 • Üretim yapan işletmelerde, etiketleme işlemi paketleme aşamasında inkjet veya label applicatör yardımıyla otomatik olarak yapılır.
 • İthalat ve/veya satınalma yapan işletmelerde; depo’ya giriş işlemi, sistemde oluşturulan satınalma siparişleri bazında yapılır. Kullanılan el terminali yazılımı, sistemden satınalma siparişlerini çeker. Depo giriş işlemi aşamasında (palet, koli veya ürün) karekodu okutulurken; ürün kodu, şarj/parti/seri no ve ürün miktarı siparişten kontrol edilir. Siparişteki ürün, şarj/parti/seri ve miktar’ın depo girişi garanti altına alınır. Satınalma siparişinde olmayan bir ürünün depoya gelmesi durumunda, bu durumun incelenmesi ve gerekirse satınalma siparişinin uygun şekilde düzenlenmesi gereklidir.
 • Üretim yapıldığında veya ithal ürünlerin depoya girişi ile birlikte TBS (Tarım Bilgi Sistemine) üretim veya ithalat bildirimi yapılır. Bu bildirimler, ilgili zirai ilacın sistemde var olmasını sağlayan bildirimlerdir.
 • İşletmenin kullanmakta olduğu ERP sisteminde tanımlanan yenü ürünler ve şarj/parti/seri numaraları otomatik olarak BKÜ çekilir. Bununla beraber sistemde yeri ürün veya şarj/parti/seri numarası tanımlanaması da yapılabilmektedir.
 • Satış işlemi, ERP sisteminde oluşturulan siparişler bazında yapılır. Kullanılan el terminali yazılımı, ERP sisteminden satış siparişlerini çeker. Sevkiyat aşamasında (palet, koli veya ürün) karekodu okutulurken; ürün kodu, şarj/parti/seri no ve ürün miktarı siparişten kontrol edilir. Siparişteki ürün, şarj/parti/seri ve miktar’ın sevkedilmesi garanti altına alınır.

Sistemden;

 • Belli bir şarj/parti/seri’ye ait satılan, satılmayan ürünlerin sıra no bazında listesi
 • Bir müşteriye satılan belli şarj/parti/seri’ye ait ürünlerin sıra no bazında listesi
 • Belli bir şarj/parti/seri’ye ait ürünleri satıldığı Müşteri listesi
 • Belli bir tarih aralığında iade alınan ürünler listesi vb gibi raporlar alınabilmektedir.

Projenin Amaçları :

 • Gıda güvenliğinin sağlanması,
 • Geri çekme veya tarihi dolan ilaç satışının durdurulması, ürünün piyasadan toplatılması gerektiren durumların anlık olarak gerçekleştirilmesi,
 • Veritabanında saklanan tüm veriler ile, hangi dönemlerde, hangi üründe ve hangi arazide, ne kadar ilaç kullanıldığı gibi raporlamaların oluşturulması,
 • Türkiye geneli anlık olarak reçete yazma yetkilileri , uygulayıcı , bayi, toptancı ve firma sayılarının raporlanması,
 • Bayilik ve toptancı izin belgelerinin Tarım Bilgi Sistemi üzerinden verilmesi,
 • Bayilik ve toptancı depo izin belgelerinin Tarım Bilgi Sistemi üzerinden verilmesi,
 • Bayi ve toptancıların denetim işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Üretici kayıt defterlerinin sistem üzerinden takibi,
 • Zararlı organizma ve etkili maddelere ait detaylı bilgilere ulaşılabilmesi,
 • Bitki koruma ürünlerine ait detaylı bilgilere ulaşılabilmesi,
 • Uygulayıcıların hangi bitki koruma ürünü hangi araziye uyguladığının kaydı,
 • Bitki koruma ürünlerinin ithalat izin bilgilerinin sorgulanması.
Unternehmen Profil

FSSoftware, 2006 yılında kurulmuş ve faaliyet alanını online mobil stok yönetimi ve ileri düzey izlenebilirlik konuları üzerine belirlemiş yazılım ve proje firmasıdır. FSSoftware on bir yıl önce kurulmuş olsa da, firmanın kurucu ortakları Otomatik Tanımlama/Veri Toplama (OT/VT) sektöründe 25 yıllık derin bir tecrübeye sahip. Alle Ansehen

Qualität Richtlinie

FSSoftware’in iletişim anlayışının dayandığı ilke, “Önce anlamak, sonra anlaşılmak”tır. FSSoftware müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru anlamak ve bu ihtiyaçları yalnızca bugün için değil, geleceğe yönelik bir şekilde doğru olarak cevaplamak üzere, iletişim anlayışının temelini ‘dinlemek’ eylemi üzerine yapılandırmıştır. Alle Ansehen