Ek Modüller/Süreç Odaklı Kurulum

İlaç Takip Sistemi

İlaç Takip Sisteminin yayınladığı mevzuata uygun olarak ilaç üzerine karekod basımını sağlar. Basılan karekodların üretim veya ithalattan başlayarak geçtikleri her noktada hem ürün varlık kontrolü yapar hem de online olarak ITS sistemine bildirimleri gerçekleştirerek ilacın izlenebilirliğini sağlar.

İlaç Takip Sisteminin şart koştuğu Üretim, İthalat, Üretici/İthalatçı firma satış, Ecza deposu satış, Mal alım onayı,Deaktivasyon, Mal Alım İadesi,ve Mal Satış İadesi bildirimlerini destekler bu sayede hem üretici firmaya hemde ecza depolarına rahatlıkla konumlandırılabilir.

Firmaya Kazandırdıkları Nelerdir?

  • İlaç üzerinen bir karekod numarasının birden fazla basımını kontrol ederek kullanıcıyı uyayır ve bir karekod numarasının birden fazla kez siteme dahil edilmesini engeller.

  • Yan etkisi tespit edilen ilaçlarda tüm partinin hangi ecza depolarına ve hangi müşterilere sevk edildiği raporlanıp ilgili partinin piyasadan hızlıca toplatılmasına imkan tanır.

  • İlaç hareketi karekod’un İlaç Takip Sistemi’ndeki durumu baz alınarak sağlanır. Bu sayede FSMobility ITS ile ITS’in sistemi eşitliği sağlanır.

Sektörler;

FSMobility ITS ile İlaç Takip Sistemi kapsamında takip edilmesi istenen sağlık ürünlerinden ilaçlar ve ilaçlara en yakın ürünlerin ve “Beşeri Tıbbi Ürünler Etiket ve Ambalajlama Yönetmeliği” kapsamına giren ürünlerin takibi sağlanır.

 

 

 

 

 

FSMobility ITS program giriş ekranı

Unternehmen Profil

FSSoftware, 2006 yılında kurulmuş ve faaliyet alanını online mobil stok yönetimi ve ileri düzey izlenebilirlik konuları üzerine belirlemiş yazılım ve proje firmasıdır. FSSoftware on bir yıl önce kurulmuş olsa da, firmanın kurucu ortakları Otomatik Tanımlama/Veri Toplama (OT/VT) sektöründe 25 yıllık derin bir tecrübeye sahip. Alle Ansehen

Qualität Richtlinie

FSSoftware’in iletişim anlayışının dayandığı ilke, “Önce anlamak, sonra anlaşılmak”tır. FSSoftware müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru anlamak ve bu ihtiyaçları yalnızca bugün için değil, geleceğe yönelik bir şekilde doğru olarak cevaplamak üzere, iletişim anlayışının temelini ‘dinlemek’ eylemi üzerine yapılandırmıştır. Alle Ansehen