About Warehouse Management


Warehouses are important for the fast and error-free operation of the processes in the enterprises.  The warehouses must be optimized and the raw material, semi-finished or finished product flow is regulated correctly. this process provides a useful advancement of the business workflow. Warehouses are not considered as the main problem in the problems that occur in the enterprises but the inefficiency of warehouses is one of the hidden problem sources.
Warehouse management has 3 basic techniques; FIFO, FEFO, LIFO

First In First Out (FIFO):
In this technique, it is a rule that the products that are stocked or brought first must move first, they must first leave the warehouse.

First Expire First Out (FEFO):
In this technique, the source of action is the expiry date of the product.The products are shipped from the warehouse considering the expiry date. In other words, the products whose expiration date is approaching will be exited before the warehouse.

Last In First Out (LIFO):
In this technique, the last product entering the warehouse comes out first.

 

Depolarda FIFO ve FEFO ile SKT Yönetimi

Genelde işletmelerimizde LIFO ve FIFO’nun uygulandığını görülmektedir. Ancak, örnek vermek gerekirse FMCG, İlaç, çeşitli kimyevi hammadde sektörlerinde stok kodlarında son kullanma tarihi barındıran ürünlerde FIFO’nun doğru olmadığı, FEFO’ nun devreye girmesi gerekliliğini oluşturan durumlar da olmaktadır. Örneğin kampanya vb. durumlardan dolayı SKT’ si daha yakın ancak son giren ürünler sebebiyle FIFO ile depodan çıkış yapılması yerine FEFO ile ürünlerin depodan çıkması gerekliliği uygulanması zaruri bir tekniktir. Aksi halde işletmenin para ve müşteri kaybına sebep olmamak mümkün değildir.
Bu ve bunun gibi her sektöre özgün davranış biçimlerinin doğru olarak yönetilmesi için bu 3 kuralın arasındaki etkileşimi doğru kurgulamak ve senaryolar yaparak doğru kuralın seçimine özen gösterme gerekmektedir.

 

Company Profile

FSSoftware is a software and project company founded in 2006, which focuses on online mobile stock management and advanced traceability. Although FSSoftware was founded eleven years ago, its founding partners have 25 years of deep experience in the Automatic Identification / Data Capture (AI / DC) industry. View All

Quality Policy

FSSoftware’in iletişim anlayışının dayandığı ilke, “Önce anlamak, sonra anlaşılmak”tır. FSSoftware müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru anlamak ve bu ihtiyaçları yalnızca bugün için değil, geleceğe yönelik bir şekilde doğru olarak cevaplamak üzere, iletişim anlayışının temelini ‘dinlemek’ eylemi üzerine yapılandırmıştır. View All