E-transformation Solutions

Devletin dijitalleşmeye verdiği önem ile birlikte teknolojinin kamu kurumlarında da kullanılmaya başlanması hız ve kontrolü oldukça kolaylaştırdı.

e-Fatura,e-İrsaliyee-Defter ve e-Arşiv uygulamaların operasyonel süreçlere sağladığı katma değer ile iş gücü ve evrakların arşivlenmesiyle birlikte gönderim maliyetlerinde sağlanan tasarruftan önemli kazanımlar elde edilmeye başlandı. Elektronik olarak evraklar daha kısa zamanda hazırlanıp hızlı şekilde ibraz edilebiliyor.  

E-FATURA

E-Fatura uygulaması, açık standartlara uygun olarak hazırlanan elektronik belge biçimindeki faturaların güvenli ve sağlıklı bir biçimde dolaşımını sağlamak amacı ile GİB tarafından oluşturulan bir uygulamadır. Uygulamadan, anonim ya da limited olan tüm kurumlar yararlanabilmektedir.

E-Fatura, kurumlar arasında daha hızlı, zaman ve para anlamında daha az maliyetle fatura kesmeyi sağlamaktadır. Uygulama, hız ve güvenliğin yanı sıra çevreci yönüyle öne çıkarak, kağıt kullanımını tamamen ortadan kaldırmaktadır.

E-Fatura uygulaması, GİB üzerinde tanımlı (kayıtlı ve mühür onayı almış) kurumlara fatura gönderimine ve bu kurumlardan fatura alımına olanak sağlar. Uygulamada belirtilen esaslar harici yollarla gönderilen herhangi bir elektronik belge yasal olarak kabul edilmemektedir.

FSMobility e-fatura çözümleri ile, kullanıcılarının bu uygulamayı eksiksiz ve sorunsuz şekilde kullanması için her türlü desteği sunmaktadır. Arka ofiste kullanılan KKP paketi ne olursa olsun, anonim ya da limited şirketler FSMobility çözümleriyle e-Fatura uygulamasını kullanabilirler.

E-İRSALİYE

213 Sayılı VUK gereği irsaliyede yer alabilecek bilgileri içeren, veri biçimi ve standartları GİB tarafından düzenlenen, satıcı ve alıcı tarafların birbirlerine kapalı bir sistemde elektronik ortamda göndermiş olduğu belgedir. e-İrsaliye kağıt irsaliye ile aynı özelliklere sahiptir ve kağıt irsaliye yerine geçmektedir.

E-İRSALİYE NASIL KULLANILIR?

  • 01.01.2017 tarihi sonrasında gereksinimleri karşılayan mükellefler e-İrsaliye sistemini kullanabilir.

  • e-İrsaliye kapsamında oluşturulacak elektronik belge e-Fatura’da olduğu gibi UBL (Universal Business Language) tabanlıdır.

  • e-İrsaliye sistemi e-Fatura sistemine benzer şekilde “kapalı” bir sistem üzerinde çalışmaktadır. Bu nedenle alıcı ve satıcı tarafları e-İrsaliye sistemine kayıtlı olmalıdır.

  • Mükellefler e-İrsaliye sistemini kullanmak için doğrudan GİB bağlantısı (entegrasyonu) ile ya da Özel Entegratör sistemlerini tercih edebilir.

KULLANIM FAYDALARI

  • Basım ve saklama (fiziksel arşivleme) maliyetinde azalma,

  • Taraflar (alıcı-satıcı) arasında etkin mutabakat süreci,

  • Sayısal ortamdan hızlı arama, erişim ve iletim özelliği,

  • Teslimat anında kısmi kabul, iade veya hatalı ürünlerin satıcıya mutabakat anlamında geri gönderilecek cevabın elektronik ortamda iletilmesi,

 

e-İrsaliye içinde taşımada kullanılan aracın plaka bilgisi ve şoföre ilişkin TCKN bilgileri yer almaktadır. Bu özellikte kullanılan e-irsaliye belgelerinde GİB, Eminiyet Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığı ile yapılacak bütünleştirme (entegrasyon) çalışmasıyla kağıt belge taşımadan sevkiyat yapma özelliği.

E-ARŞİV

 e-Arşiv, Vergi Usul Kanunu uyarınca muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturaların ikinci nüshalarının güvenli bir şekilde elektronik ortamda saklanmasına, istenildiğinde ibraz edilmesine ve raporlanmasına imkan tanıyan bir uygulamadır.

e-Arşiv uygulaması e-Fatura’ya kayıtlı olmayanlara da elektronik ortamda fatura üretme ve bu faturaları çıktısını alarak veya elektronik olarak göndererek karşı tarafa iletme olanağı sağlayan bir uygulamadır. 

e-Arşiv uygulaması sayesinde mükellefler kendilerinde kalması gereken nüshaları da elektronik olarak arşivleyebileceklerdir. İnternet üzerinden ürün ve/ veya hizmet satışı yapan ve 2014 yılında 5 milyon TL’den fazla satışı olan firmaların 01.01.2016’da e-Arşiv uygulamasına geçmeleri beklenmektedir.

E-DEFTER

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’nın sitesinde duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde format ve standartlarını duyurmuş olduğu “Yevmiye Defteri” ve “Büyük Defter (Defter-i Kebir)” elektronik defter olarak tutulabilmektedir.

Kurumlara basım, fiziksel arşivleme ve noter maliyetlerinin düşürülmesi, etkin zaman yönetimi ve tek formatla birden fazla standart, bağımsız araç ile raporlama ve denetim kolaylığı sağlayan e-DefterFSMobility Yazılım çözümleriyle hazırlanabilmektedir. Uygulama, hız ve güvenliğin yanı sıra çevreci yönüyle öne çıkmaktadır ve kağıt kullanımını tamamen ortan kaldırmaktadır.

FSMobility Yazılım, stratejik olarak “platform bağımsız e-defter” uygulaması geliştirmiştir ve bu uygulama bir ya da birden fazla (türde) ERP paketi ile bütünleşik çalışabilmektedir.

 

 

Company Profile

FSSoftware is a software and project company founded in 2006, which focuses on online mobile stock management and advanced traceability. Although FSSoftware was founded eleven years ago, its founding partners have 25 years of deep experience in the Automatic Identification / Data Capture (AI / DC) industry. View All

Quality Policy

FSSoftware’in iletişim anlayışının dayandığı ilke, “Önce anlamak, sonra anlaşılmak”tır. FSSoftware müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru anlamak ve bu ihtiyaçları yalnızca bugün için değil, geleceğe yönelik bir şekilde doğru olarak cevaplamak üzere, iletişim anlayışının temelini ‘dinlemek’ eylemi üzerine yapılandırmıştır. View All