Storage System Solutionsss

ggGünümüzde hızla büyüyen şirketlerin, ilerledikleri yönü net bir şekilde görebilmeleri, büyümenin getirdiği yasal/sektörel zorunlulukları sağlayıp sağlamadıklarını kontrol etmeleri, verimlilik/maliyet analizlerini operasyonel verilerle birleştirebilmeleri için Operasyonel Değerlendirme Raporu (Company Operational Assesment) çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz.  Operasyonel Değerlendirme Raporu çalışmamız Yönetim-Bilişim-Lojistik üçgeninde şirket operasyonlarının maliyet-verimlilik-teknoloji perspektifinden incelenmesini ve olası geliştirme önerilerinin paylaşılmasını kapsamaktadır.

 Depo yönetiminin efektif ve yalın süreçlere sahip olması, sektör standartlarına uyumu verimlilik sağlamada önem kazanmaktadır. Depolama alanlarında uygulanan süreçler, bilgi sistemleri ve süreçler arasındaki uyum, stoklama/toplama/yerleştirme teknikleri incelenecek bulgu ve öneriler raporlanacaktır.

Depo Verimlilik Analizi Olarak bitmiş ürün, hammadde, yedek parça depolarının verimliliğinin incelenmesi, yönetim kontrol metriklerinin oluşturulması, performans artımı için önerilerin oluşturulması, kurulması, takibi gibi işlemleri inceler.

Company Profile

FSSoftware is a software and project company founded in 2006, which focuses on online mobile stock management and advanced traceability. Although FSSoftware was founded eleven years ago, its founding partners have 25 years of deep experience in the Automatic Identification / Data Capture (AI / DC) industry. View All

Quality Policy

FSSoftware’in iletişim anlayışının dayandığı ilke, “Önce anlamak, sonra anlaşılmak”tır. FSSoftware müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru anlamak ve bu ihtiyaçları yalnızca bugün için değil, geleceğe yönelik bir şekilde doğru olarak cevaplamak üzere, iletişim anlayışının temelini ‘dinlemek’ eylemi üzerine yapılandırmıştır. View All