Additional Modules / Process Oriented Installation

Product Tracking System

You can follow up products and cosmetic products in all countries produced or imported in our country..

What is the purpose of Product Tracking System?

 • Recording Medical Devices and cosmetic products,

 • To create an infrastructure to tracking these products

 • Hasta güvenliği ve halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmak,

 • Denetimlerin sağlıklı ve etkin yürütülmesini sağlamak,

 • Ürün kaynaklı tehlikelere karşı hızlı önlem alınmasını sağlamak,

 • Güvensiz ürünlerin hızlı bir şekilde piyasadan ve kullanımdan kaldırılmasını sağlamak

FSMobility ile ÜTS Takip

 • Güvenli Ürüne Erişim,

 • Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele,

 • Sağlık Politikası Üretme,

 • Sağlıklı Veriye Dayalı Denetim,

 • Kaynakların İsrafının Önlenmesi,

 • Ürünlerle İlgili Kurumlararası Koordinasyon ve Veri Paylaşımı,

 • Hangi Ürün, Nerede, Ne Zaman, Ne İçin, Kimde Kullanıldı Bilgisi ile Hızlı Hareket Kabiliyeti, Etkin Denetim.

Company Profile

FSSoftware is a software and project company founded in 2006, which focuses on online mobile stock management and advanced traceability. Although FSSoftware was founded eleven years ago, its founding partners have 25 years of deep experience in the Automatic Identification / Data Capture (AI / DC) industry. View All

Quality Policy

FSSoftware’in iletişim anlayışının dayandığı ilke, “Önce anlamak, sonra anlaşılmak”tır. FSSoftware müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru anlamak ve bu ihtiyaçları yalnızca bugün için değil, geleceğe yönelik bir şekilde doğru olarak cevaplamak üzere, iletişim anlayışının temelini ‘dinlemek’ eylemi üzerine yapılandırmıştır. View All