Additional Modules / Process Oriented Installation

Wholesale Market Hall Recording System

H1 FSMobility HKS

Hal Kayıt Sistemi ile sebze ve meyve ticaretine ilişkin güncel veri tabanının oluşturulması, sebze ve meyve ticaretinin elektronik ortamda takip edilmesi, meslek mensuplarının kayıt altına alınması, toptancı halleri arasında ortak bilgi paylaşımı ve iletişimin sağlanması, sektördeki kayıt dışılığın önlenmesi, hesap verilebilirlik ile saydamlığın sağlanması, kamu sektörünün, sebze ve meyve ticaretine yönelik olarak daha sağlıklı değerlendirmeler yapabilmesi ve düzenlemeler oluşturabilmesi, tüketicilerin, ürün künyeleri sayesinde tükettikleri ürünün nerede ve kim tarafından üretildiği gibi bilgilere ulaşabilmesi amaçlanmaktadır.

FSMobility ile Hal Kayıt Sistemi Sizin Elinizde

Sistemimiz hem HKS ( Hal Kayıt Sistemi ) ile hem de ERP programınız ile online entegreli çalışıp aşağıdaki tüm özellikleri online bir şekilde yapabilmektedir.

  • Üretici sıfatı ile toplu alış künyesi alabilme

  • Komisyoncu – Hal içi Tüccar – Hal dışı Tüccar – Depo / Tasnif – İthalat – Market gibi sıfatlarla tek ekranda toplu künye alabilme

  • Günlük – Haftalık – Aylık – Yıllık Alış ve Satış künye raporlama

  • Alış künyelerinin gönderilen sıfatlarını görebilme

  • Alış künye raporlama

  • Satış künye raporlama

  • HKS stok durum raporu

  • Alış künye stok durum raporu

1 günde yapılabilen bir künye işlemini 1-2 saat gibi kısa bir sürede programımız üzerinde yapılabilmektedir.

Company Profile

FSSoftware is a software and project company founded in 2006, which focuses on online mobile stock management and advanced traceability. Although FSSoftware was founded eleven years ago, its founding partners have 25 years of deep experience in the Automatic Identification / Data Capture (AI / DC) industry. View All

Quality Policy

FSSoftware’in iletişim anlayışının dayandığı ilke, “Önce anlamak, sonra anlaşılmak”tır. FSSoftware müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru anlamak ve bu ihtiyaçları yalnızca bugün için değil, geleceğe yönelik bir şekilde doğru olarak cevaplamak üzere, iletişim anlayışının temelini ‘dinlemek’ eylemi üzerine yapılandırmıştır. View All