Ek Modüller/Süreç Odaklı Kurulum

Ürün Takip Sistemi

H1 FSMobility ÜTS

 

Ülkemizde üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim bandından satılıp kullanıldığı yere kadar tekil ürün takibini sağlayabilmek, son kullanıcıya kadar ürünü izleyebilmek için geliştirilen bir projedir.

 ÜTS’nin Amacı Nedir?

 • Tıbbi Cihazları ve kozmetik ürünleri kayıt altına almak,

 • Bu ürünleri izlemek için alt yapı oluşturmak,

 • Hasta güvenliği ve halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmak,

 • Denetimlerin sağlıklı ve etkin yürütülmesini sağlamak,

 • Ürün kaynaklı tehlikelere karşı hızlı önlem alınmasını sağlamak,

 • Güvensiz ürünlerin hızlı bir şekilde piyasadan ve kullanımdan kaldırılmasını sağlamak

FSMobility ile ÜTS Takip

 • Güvenli Ürüne Erişim,

 • Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele,

 • Sağlık Politikası Üretme,

 • Sağlıklı Veriye Dayalı Denetim,

 • Kaynakların İsrafının Önlenmesi,

 • Ürünlerle İlgili Kurumlararası Koordinasyon ve Veri Paylaşımı,

 • Hangi Ürün, Nerede, Ne Zaman, Ne İçin, Kimde Kullanıldı Bilgisi ile Hızlı Hareket Kabiliyeti, Etkin Denetim.

Profilo Aziendale

FSSoftware, 2006 yılında kurulmuş ve faaliyet alanını online mobil stok yönetimi ve ileri düzey izlenebilirlik konuları üzerine belirlemiş yazılım ve proje firmasıdır. FSSoftware onbir yıl önce kurulmuş olsa da, firmanın kurucu ortakları Otomatik Tanımlama/Veri Toplama (OT/VT) sektöründe 25 yıllık derin bir tecrübeye sahip. Vedi Tutti

La Nostra Politica Di Qualità

FSSoftware’in iletişim anlayışının dayandığı ilke, “Önce anlamak, sonra anlaşılmak”tır. FSSoftware müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru anlamak ve bu ihtiyaçları yalnızca bugün için değil, geleceğe yönelik bir şekilde doğru olarak cevaplamak üzere, iletişim anlayışının temelini ‘dinlemek’ eylemi üzerine yapılandırmıştır. Vedi Tutti