Quality and Flavor are protected by FSmobility at Polonez Facility!

Fırat Kılıç
FSSoftware Proje ve Satış Uzmanı

Şarküteri ürünleri üretiminde hizmet veren Polonez (Trakya Et ve Süt Ürünleri), 1950’lerin sonunda başladığı serüveni 1986 yılında tesisleşerek  marka haline getirdi. 30 yıldır Türkiye’nin gıda ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren Polonez, Avrupa standartlarında şarküteri ürünleri üretimi yaparak bir çok anlamda ilklerin öncüsü oldu.

Bugüne geldiğimizde, İstanbul Çatalca’da bulunan 5 bin metrekare kapalı alana ve 8 bin ton yıllık üretim kapasitesine sahip tesis, Türkiye’nin alanında belli başlı tesislerinden sayılmaktadır.

ÇÖZÜM

  • Proje; hammaddeden mamüle kadar yardımcı malzemeler de dahil olmak üzere soğuk hava depoları ve dış depolarda ürünleri takip etmeyi kapsar. Proje kapsamında kalite süreçleri de yer almaktadır
  • Logo ile irsaliye entegrasyonu, depolar arası transfer fişleri, ambar çıkış fişleri entegrasyonu yapılmıştır.
  • Geriye dönük izlenebilirlik kriterlerinde; ürün takibinde lotlu barkod kullanılmıştır ve ürünün günlük tazelik bilgisi lot ile takip edilmektedir.
  • Et ürünleri yanı sıra ambalaj gibi yardımcı malzemelerin de kalite süreçleri gözetilmiştir.

 Polonez’de, Karkastan Rafa Konulmaya Hazır Mamüle Kadar İzlenebilirliği FSMobility Sağlıyor!

GS1 STANDARDINDA ÜRÜN İZLENEBİLİRLİĞİ

Proje; karkas ve değerli et kabulünden, parçalamaya, et ve şarküteri ürünlerinin üretiminden sevkiyatına kadar olan süreçlerin kalite süreçleri paralelinde barkodlu olarak online takip edilmesidir. Proje Logo Tiger Enterprise ile online entegre çalışmaktadır.

 

  • Projede el terminalinde Zebra MC32N0, MC92, MC67NA modelleri kullanılmıştır.
  • Etiket basımlarında Zebra GT800 kullanılmaktadır.
  • Wireless alt yapıda Motorola Access Pointler kullanılmıştır.
  • Esit marka monoray ve yer kantarlarından bilgi alınmaktadır.

 

Company Profile

FSSoftware is a software and project company founded in 2006, which focuses on online mobile stock management and advanced traceability. Although FSSoftware was founded eleven years ago, its founding partners have 25 years of deep experience in the Automatic Identification / Data Capture (AI / DC) industry. View All

Quality Policy

FSSoftware’in iletişim anlayışının dayandığı ilke, “Önce anlamak, sonra anlaşılmak”tır. FSSoftware müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru anlamak ve bu ihtiyaçları yalnızca bugün için değil, geleceğe yönelik bir şekilde doğru olarak cevaplamak üzere, iletişim anlayışının temelini ‘dinlemek’ eylemi üzerine yapılandırmıştır. View All