Viromed Laboratuvarı’nda kit ve sarf malzeme süreçlerinin takibi FSMobility ile sağlanıyor!

Elvide Yavuz
FSSoftware Sr. Implemantation Consultant

2011 yılında, sağlık sektöründe yılları kapsayan tecrübelerini, laboratuvar hizmetlerine taşıyan VİROMED, 

Verdiği tüm hizmetlerde dünyada kabul gören yöntemleri uygulamayı ve kalite bilincini geliştirmeyi misyon edinmiştir. Hedeflediği üzere, 2013 yılında TÜRKAK onaylı TS EN ISO 15189 Akreditasyon Belgesini almıştır. Bu kalite anlayışıyla, güncel gelişmeler ışığında, her biri alanında uzmanlaşmış doktor ve personel kadrosuyla kurum ve hastalarına hizmet verdiği Biyokimya, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Seroloji birimlerini içeren laboratuvarında, Patoloji biriminin de bulunması ayrı bir değer katmaktadır. Kısa zamanda, Türkiye çapında hizmet verdiği özel ve kamu kuruluşlarının sayısı hızla artmıştır. Amacı sadece hizmet verdiği kurum ve kuruluşlarının sayısını arttırmak değil, aynı zamanda test portföyünü geliştirerek ve müşteri taleplerini de dikkate alarak, güvenilir sonuçlar vermektir.

LABORATUVAR ÜRÜNLERİNİN KİMLİKLİ İZLENEBİLİRLİĞİ 

ÇÖZÜM : Projede, ürün üzerindeki karekod okutularak laboratuvarlara kabul edilen kit ve sarf malzemelerinin, yine ürün üzerindeki karekod okutularak rafta stoklanması, laboratuvarlarda sarf edilmesi, dış laboratuvarlara transferi, dış laboratuvarlardan kabul ve laboratuvarlar içerisindeki fire süreçleri FİFO  kurallarına uygun olarak yönetilmiştir.  

Company Profile

FSSoftware is a software and project company founded in 2006, which focuses on online mobile stock management and advanced traceability. Although FSSoftware was founded eleven years ago, its founding partners have 25 years of deep experience in the Automatic Identification / Data Capture (AI / DC) industry. View All

Quality Policy

FSSoftware’in iletişim anlayışının dayandığı ilke, “Önce anlamak, sonra anlaşılmak”tır. FSSoftware müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru anlamak ve bu ihtiyaçları yalnızca bugün için değil, geleceğe yönelik bir şekilde doğru olarak cevaplamak üzere, iletişim anlayışının temelini ‘dinlemek’ eylemi üzerine yapılandırmıştır. View All