Tedarik Zincirinde Depo Yönetiminin Önemi ve İşlevi

Depolama yönetimi tedarik zincirini yönetiminin tedarik zincirinin hizmet düzeyi yönünden performanısını belirleyen en önemli fonksiyonlarından biridir. Depolar aynı zamanda ürünlerin hareketsiz ya da minimum harekete sahip olduğu süreçlerdir.Depo yönetiminin temel yaklaşımları arasında esneklik, planlama, yüksek performans ve etkinliğin sağlanmasının yanı sıra düşük depolama maliyetlerinin sağlanması yer almaktadır. Bu yaklaşımların tamamı en yüksek düzeyde sağlanamamkla birlikte aralarında dengenin sağlanarak optimizasyonun gerçekleştirilmesini amaçlanmaktadır.

Depolar; tedarik zinciri içerisinde yer alan depoların üretim sürecine yakın olduğu zaman depolanan malzeme miktarı artarken, çeşitlilik azalmaktadır. Buna karşılık tedarik zincirinde müşterilere yaklaştıkça daha küçük birimlerde ve daha yüksek çeşitlilğe depolama yapılmaktadır. Fabrikalardan depolara yapılan sevkiyatlar genellikle tam araç yükü iken, depolardan müşterilere yapılan sevkiyarda taşınan yük miktarı azalmaktadır.

Depolar müşteriler ile üreticiler arasında bir köprü görevi de görmektedir. Siparişlerin farklı niteliklerde olması üreticilerin depolar vasıtasıyla farklı nitelikteki talepleri karşılamasını olanaklı hale getirmektedir. Müşterilerin bazıları ürünleri daha yüksek hacim ve miktarlarda tercih ederken, bazıları da daha küçük miktarlarda talep edilmektedir. Üreticiler depolar vasıtasıyla küçük ve büyük hacimli siparişler arasında denge sağlayabilmektedir.

Depo yönetiminin tedarik zincirine ekonomik yönden katkıları beş temel düzeyde sağlanabilmektedir. Bunlardan birincisi yüklerin birleştirilmesi ve operasyonun daha yüksek hacimlerle, dolayısıyla daha düşük birim taşıma ve dağıtım maliyetleri ile yapılması, diğerleri ise; ürünlerin çeşitlendirilmesi olanağının sağlanması, erteleme imkanlarının söz konusu olması, yedek stokların tutulması ve taleplerin farklılaştığı dönemde taleplere cevap verebilmesi tersine lojistik faaliyetlerini kolaylaştırması olarak sayılabilmektedir. Depolarda ayrıştırma ve birleştirme işlemlerinin yapıldığı depolar sevkiyatların bir araya getirilerek depolama ve taşıma maliyetlerinin düşülmesine olanak veren depolardır. Birleştirme işlemlerinin yapıldığı depolarda farklı üreticilerden gelen ürünler depoda sevk edilecekleri müşterilerin taleplerine göre birleştirilmekte bu sayede sevkiyat maliyetleri azaltılabilmektedir. Bu işlem maliyetleri azaltmanın yanı sıra operasyonların daha esnek, daha izlenebilir ve kontrol edilebilir olmasına olanak tanımaktadır. Diğer taraftan bu işlem operasyonların hızını ve performansını da artırmaktadır. Ayrıştırma işlemlerinin yapıldığı depolarda üretim tesislerinden yüksek hacim ve miktarda gelen ürünler müşterilerin gereksinimlerine göre parçalanarak sevk edilmektedir. Bu depolar farklı türde müşteri taleplerini karşılamada tedarik zincilerine ve üyelerine büyük avantajlar sağlayabilmektedir. Lojistik operasyonlarının performansının ve verimliliğinin yüksek düzeyde gerçekleştirilebilmesi için depolarda birleştirme ve ayrıştırma işlemleri birlikte yapılabilmektedir.