Tarımda Dijital Dönüşüm

Tarım sektörü insanların yaşamlarını sürdürebilme noktasında kritik bir öneme sahiptir. Dünyada tarımsal üretimin en çok gerçekleştiği ülkeler sıralamasında ilk onda yer alan Türkiye, son dönemlerde yaşanan doğal şartlara bağlı tarım yapılmaması, çiftçiye yapılan desteklerin etkisiz ve yetersiz olması, makine kullanımının yetersizliği, yeni teknik ve teknolojilere uyum sorunları, tarım verilerinin düzenli toplanamaması gibi sorunlara bağlı olarak tarım konusunda hak ettiği konuma ulaşamamaktadır.

Endüstri 4.0 ile gerçekleşen dijital dönüşüm, tarım sektörünün de dönüşümüne sebep olacaktır. Endüstri 4.0’ın tarihini inceleyecek olursak dönüşümün hangi noktada geleceğini daha iyi anlayabiliriz.

Endüstri 4.0, üretim bantlarında robot teknolojisinin kullanılması, günümüzde makineleri yöneten insanların fabrikaları yönetecek hale gelmesidir. Birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren bir terimdir.

Tarih boyunca üç endüstriyel devrim yaşanmıştır. Sanayi 4.0 sürecine kadar;

• 1. Sanayi Devrimi 18. Yüzyılının sonlarında İngiltere’de ortaya çıkan su ve buhar makinelerin buluşuyla gerçekleşmiştir.

• 2. Sanayi devrimi teknoloijde yaşanmış, elektrik, içten yanmalı motor gibi icatlar ortaya çıkmıştır. 2. Sanayi devriminde yapılan icatlardaki motorlar daha küçülür ve makineler birbirinden bağımsız çalışmasıyla birlikte üreticiye yer avantajı kazandırır.,

• 3. Sanayi devrimi programlanabilir yönetim sayesinde, az hatalı ürünler ortaya çıkar ve makina standart işleri öğrenir..

• 4. Sanayi devrimi 2011 yılında Alman mühendisler tarafından ortaya çıkmıştır. İçinde bulunduğumuz çağ mevcut robotları artık akıllı robotlar haline getiren bir sistem olmak ile birlikte yazılım teknolojieri, sensörler, yapay zekaların ileri taşınmasıyla üretim mekanizmaların içine girmektedir.

Akıllı Tarım

Salgın sürecinde gıda güvenliğinin ve gıda tedariğinin önemini anladığmız bu günlerde tarım teknolojisinin bir sonraki adıma geçmesi, akıllı tarımın başlaması için oldukça önemlidir.

Akıllı ve sağlıklı tarım uygulamaları için standardın en önemli noktası izlenebilirlik sisteminin kurulmasıdır. İzlenebilirliğin sağlanmasında ki en önemli rol bütün üretim proseslerinin kayıtlarının doğru ve eş zamanlı olarak tutulmasıdır.

Akıllı Tarım Uygulamaları

Türkiye’de hassas tarım ve akıllı tarım teknolojileri için konunun muhattabı durumunda olan teknolojik firmaları göz önünde bulunduracak olursak FSSoftware firması olarak FSMobility ürünümüz ile tarımda dijitalleşme sağlayarak, maliyetlerin düşürülmesi, verimlilik ve etkiğinliğin arttılması için çalışmalarımızı sürdürmeye devam etmekteyiz. Akıllı tarım uygulamaları çervesinde çalışmalarımızı aşağıda belirtmiş bulunmaktayız.

Tarımsal Üretim Zincirinde Kalite Sorunları - Gıda ve Hammaddelerin Depolanması ve İşlenmesi

Gıda ve içecek imalatı sanayinin temel sorunları arasında yer alan tarımın istenen miktar ve kalitede hammadde sağlayamaması ile birlikte gelen üretim zincirindeki kalite sorunları depo sistemlerindeki iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile önemli ölçüde çözülebilir. Ürünün yetiştiği tarlalar veya bahçeler ile başlayan tedarik zincirinde depolama yönetimi hizmet düzeyi yönünden performasını belirleyen en önemli fonksiyonlardan biridir.

Gıda Güvenliği ve İzlenebilirlik

Son yıllarda ortaya çıkan BSE, kuş gribi, dioksin, Covid-19 gibi hastalıklar ve gıda zincirindeki şeffaflık konusunda sürekli artan tüketici talepleri sonucu tarım ve gıda sektöründe izlenebilirlik giderek önem kazanan bir standart olmuştur. İzlenebilirlik sistemi sayesinde çiftlikten tüketiciye olana kadar ki süreç en doğru şekilde izlenebiilir. Sürdürebilir tarım ilkeleriyle bahçeden sofraya kadar, üretici ile son tüketici arasında güvenilir bir network yaratmak, geriye dönük izlenebilirlik sisteminini oluşturmak, sorgulamalar yapılarak bütük bilgilere tek bir noktadan ulaşmak tarımsal bilişiminin kaynaklarından biri olmalıdır. Toplanan veriler sayesinde üretimde kullanılan toprağın sonuçlarından, üretim ve sevkiyat süreçlerine kadar her türlü sonuçların analizi yapılarak verilere düzenli olarak ulaşılabilir, var olan sonuçlara göre tarımın iyileştirilmesi sağlanabilir.

Bitki Korumada Algılama ve Bilgi Yönetimi

Bitki koruma önlemlerinde yabancı otların türlerinin tespit edilmesi, hastalıkların belirlenmesi amacıyla yapılan tarım arazinin denetlenmesi uygulamaların başında bitki koruma takip sistemi gelmektedir. Bitki Koruma ürünleri üreten firmaların stok ve raftaki mevcut bitki koruma ürünlerinin hangi tarihte, ne miktarda ve kimden alındığı, bu ürünlerin, kime ve hangi üründe kullanılmak üzere satıldığı bilgisi takip edebilir. Bu sayede geri çekme durumlarında ilaç satışının durdurulması, bayili ve toptancı izin ve depo belgelerinin Tarım Bilgi Sistemi üzerinden verilmesi, bitki koruma ürünlerine ait detaylı bilgilere ulaşabilmesini sağlar.

Sonuç

İleri teknolojiler sayesinde tarım sektöründeki verimliliğin arttırılması, Türkiye tarımın problemi haline gelen “gıda güvenliği” ile birlikte doğal ve organik tarımı yaygınlaştırmak, kırsal yaşamı yaşam standartları açısından kentle yarışır hale getirmek gerekmektedir.

Gıda üreticilerinde eski teknolojilerin yenilenmesi, gıda içeriklerinin güvenliği ve şeffaflığı önemlidir. Temel sorun olan tarım sektöründe istenen kalitede yeterli kalite ve miktarda hammadde sağlanamamasıyla beraber depo sistemleri için alt yapı kurulması şarttır. İzlenebilirlik sistemleri vasıtası ile yaygın olarak sertifikalı tohum kullanımı, gıda güvenliğinden taviz verilmeyecek bitki koruma ilaçları kullanılmalıdır.