Yeni Bir Çağın Açılışı Endüstri 4.0

Endüstri’de yeni bir döneme giriyoruz. Peki sıkça karşımıza çıkan Endüstri 4.0 Nedir? Endüstri 4.0, üretim bantlarında robot teknolojisinin kullanılması, günümüzde makineleri yöneten insanların fabrikaları yönetecek hale gelmesidir. Birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren bir terimdir.

Dünden Bugüne Endüstri 4.0

Tarih boyunca üç endüstriyel devrim yaşandı. 1. Sanayi Devrimi 18. Yüzyılının sonlarında İngiltere’de ortaya çıkan su ve buhar makinelerin buluşuyla gerçekleşmiştir. 2. Sanayi devrimi teknoloijde yaşanmış, elektrik, içten yanmalı motor gibi icatlar ortaya çıkmıştır. 2. Sanayi devriminde yapılan icatlardaki motorlar daha küçülür ve makineler birbirinden bağımsız çalışmasıyla birlikte üreticiye yer avantajı kazandırır. 3. Sanayi devrimi programlanabilir yönetim sayesinde, az hatalı ürünler ortaya çıkar ve makina standart işleri öğrenir. Şu an ise içinde bulunduğumuz Endüstri 4.0 ilk kez 2011 Yılında Alman mühendisler tarafından ortaya çıkmıştır. İçinde bulunduğumuz çağ mevcut robotları artık akıllı robotlar haline getiren bir sistem olmak ile birlikte yazılım teknolojieri, sensörler, yapay zekaların ileri taşınmasıyla üretim mekanizmaların içine girmektedir.

Endüstri 4.0, üretim bantlarında robot teknolojisinin kullanılması, günümüzde makineleri yöneten insanların fabrikaları yönetecek hale gelmesidir. Birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren bir terimdir.

Sanayinin Dijitalleşmesi

Tarih boyunca üç endüstriyel devrim yaşanmıştır. Sanayi 4.0 sürecine kadar;

Endüstri 4.0 ihtiyacı Doğu’da olan büyük bir ekonomik güç ve iş güçünün tehditiyle Batı tarafında daha da önemli hale geldi. Batı ülkeleri bu tehdit karşısında ve Almanya’nın bu atağından sonra konuyla ilgili çalışmalara başlayıp üç konuda konsantre olmaya başladı.

1)Time To Market (Hız): Pazara ulaşma hızı yüksek olmalı ve ürün inovatif olup müşteriye temas etmelidir. Hız 4.0 sürecinde en önemli unsurlardan biridir.

2)Esneklik: Üretim hattı öylesine esnek olabilmeli ki değişen müşteri ihtiyaçlarına göre hattı durdurmadan ve aynı hat üzerinde kişiselleşen üretimler dahi yapabilmeli ve rekabet gücünü kuvvetlendirmelidir.

3)Verimlilik: Doğu’dan gelen fazla ve ucuz iş gücü tehlikesiyle 4.0’ın amacı en iyi üretim teknolojisiyle yüksek verimlilik amaçlamak ve rekabette bir adım önde olmak üçüncu unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Fabrikamda Endüstri 3.0’dan 4.0’a Geçebilmek için Ne Yapmalıyım?

IoT (Internet Of Things) (Nesnelerin İnterneti)

Tüm nesnelerin internet üzerinden veri alışverişi yapabilmesini sağlayan, tüm cihazların birbirleriyle iletişim halinde olmasıdır. Araştırmalara göre 2020 yılına kadar 28 milyar nesnenin internete bağlanabildiği düşünülürse üretim bazında hammaddenin, yarı mamülün birbirleriyle konuşup üretim bandlarındaki durumlarına kendi karar vermesi endüstri 4.0 temellerini oluşturmaktadır.

Akıllı ve sağlıklı tarım uygulamaları için standardın en önemli noktası izlenebilirlik sisteminin kurulmasıdır. İzlenebilirliğin sağlanmasında ki en önemli rol bütün üretim proseslerinin kayıtlarının doğru ve eş zamanlı olarak tutulmasıdır.

M2M (Machine to Machine) (Makinalar Arası İletişim)

İki ya da daha fazla makinanıın birbirleriyle iletişim sağlaması ve entegre olması işletmeye büyük avantaj kazandırır. Örneğin; kendisinin arızalanacağını anlayan bir makina diğer makinayla iletişim sağlayıp, kendisi yerine çalışabilecek makinayı ayarlayıp üretimde aksaklık yaşatmaması fabrikada verimliliği düşürmesini engelleyebilmektedir.

Big Data (Büyük Veri)

Tüm nesnelerin internete bağlanacağından bahsetmiştik. Akıllı nesnelerden sağlanan datalar, gelişmiş algoritmalar sayesinde bu verileri doğru bir şekilde analiz edip geleceğe yönelik tahminler yapılması veya takip edilemeyen bir çok durumda bu datalardan yararlanılması riskleri minimize etmesiyle büyük bir etki sağlayacaktır.

Cloud (Bulut Bilişim)

Bu kadar nesne data üretiyor da şirketler bu verileri nerede saklayacak? Gelecekte clouda geçmeyen şirketler ciddi dezavantaja uğrayacak. 2020 yılına geldiğimizde üretilen bilginin %35’inin cloudda olacağı öngörülüyor. Dolayısıyla şirketlerin şimdiden bulut bilişim ortamına geçmesi gerek ki geçen şirketlerin yanında rekabet riski taşımasınlar.

Augmented Reality (Arttırılmış Gerçeklik)

Geleceğin işçileri, arttırılmış gerçeklik gözlüklerini taktıklarında yaptığı işin bilgileri dijital olarak göz önüne gelmiş olacak. Takılan gözlük sayesinde göz önünde bilgiler yapılan hatayı ve buna göre işin doğrusu göstererek hata payını sıfıra indirecek.

Siber Security (Siber Güvenlik)

Üretilen bu kadar bilgi varken bilgi hırsızları korsanlardan korunmak daha önemli hale gelecek. Geleceğin dünyasında bu sefer dijital hırsızlık gündeme gelecek ve güvenliğimizi korumamamız gerekecek.