LÖSUNGEN

Ek Modüller/Süreç Odaklı Kurulum
Ek Modüller/Süreç Odaklı Kurulum Ek Modüller/Süreç Odaklı Kurulum

Alle Ansehen
Inventory Management & Traceability Slogan Inventory Management & Traceability

İçerik DE

Alle Ansehen
Inventory Management & Traceability
E-Dönüşüm Çözümleri
Geleceğin Yazılım Çözümleri E-Dönüşüm Çözümleri

e-Fatura E-Fatura uygulaması, açık standartlara uygun olarak hazırlanan elektronik belge biçimindeki faturaların güvenli ve sağlıklı bir biçimde dolaşımını sağlamak amacı ile GİB tarafından oluşturulan bir uygulamadır. Uygulamadan, anonim ya da limited olan tüm kurumlar yararlanabilmektedir. E-Fatura, kurumlar arasında daha hızlı, zaman ve para anlamında daha az maliyetle fatura kesmeyi sağlamaktadır. Uy..

Alle Ansehen
Unternehmen Profil

FSSoftware, 2006 yılında kurulmuş ve faaliyet alanını online mobil stok yönetimi ve ileri düzey izlenebilirlik konuları üzerine belirlemiş yazılım ve proje firmasıdır. FSSoftware on bir yıl önce kurulmuş olsa da, firmanın kurucu ortakları Otomatik Tanımlama/Veri Toplama (OT/VT) sektöründe 25 yıllık derin bir tecrübeye sahip. Alle Ansehen

Qualität Richtlinie

FSSoftware’in iletişim anlayışının dayandığı ilke, “Önce anlamak, sonra anlaşılmak”tır. FSSoftware müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru anlamak ve bu ihtiyaçları yalnızca bugün için değil, geleceğe yönelik bir şekilde doğru olarak cevaplamak üzere, iletişim anlayışının temelini ‘dinlemek’ eylemi üzerine yapılandırmıştır. Alle Ansehen