NEWS

About Warehouse Management

Warehouses are important for the fast and error-free operation of the processes in the enterprises.  The warehouses must be optimized a..

Details >>
How Should Stock - Warehouse Management Be?

A Warehouse Management System (WMS) is used to control and monitor the transport and storage of materials in a warehouse. The system in..

Details >>
Warehouse Expiration Date Management with FIFO and FEFO

Depolarda FIFO ve FEFO ile SKT Yönetimi Genelde işletmelerimizde LIFO ve FIFO’nun uygulandığını görülmektedir. Ancak, ..

Details >>
About Stock Management

Stok Yönetiminin Avantajları Üretim sürecinin düzenli ve sürekli devam etmesini sağlar. Böylece hammadde ya..

Details >>
Company Profile

FSSoftware is a software and project company founded in 2006, which focuses on online mobile stock management and advanced traceability. Although FSSoftware was founded eleven years ago, its founding partners have 25 years of deep experience in the Automatic Identification / Data Capture (AI / DC) industry. View All

Quality Policy

FSSoftware’in iletişim anlayışının dayandığı ilke, “Önce anlamak, sonra anlaşılmak”tır. FSSoftware müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru anlamak ve bu ihtiyaçları yalnızca bugün için değil, geleceğe yönelik bir şekilde doğru olarak cevaplamak üzere, iletişim anlayışının temelini ‘dinlemek’ eylemi üzerine yapılandırmıştır. View All