İzlenebilirlik

FSMobility UTS Çözümü ile doğru ürünün doğru teslimatta ya da müşteride olduğu barkod numaraları ile takip edilmektedir. Hangi ürün, nerede, ne zaman, ne için, kimde kullanıldı bilgisi elde edilmektedir.

Online UTS Bildirimleri

Sağlık bakanlığı sistemlerini uygun formattda hızlı veri gönderimi ve alımı. Ürünlerle ilgili yasal standardizasyona uygun veri paylaşımı sağlanır ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve vatandaşın kendisi ile ilgili tıbbi cihazın güvenliğini sorgulamasını ve bilgi edinmesini sağlamaktadır.

Kontrol ve Koordinasyon

Üretilen ve ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerinin her biri için, üreticisinden/ ithalatçısından son kullanıcısına kadar tekil olarak takip edilmesi için Etkin, hızlı, yerinde düzeltici faaliyetleri uygulamaktır. Tüm paydaşlara eş zamanlı bilgi aktarımı ve sorgulamasını sağlamak amaçlanır.

Ürün Hareketleri ve Geri Çağırma Modülleri

Ürün Takip Sistemi kapsamında ürün hareketleri modülü ve ürün geri çağırma modülü sayesinde HEK / Zaiyat Bildirimi, İhracat Bildirimi, Yeniden İşleme Bildirimi, Kullanımdan Alma Bildirimi, Geçici Verme Bildirimi, Geçici Kullanma Verme Bildirimi, Tüketiciden Alma Bildirimi, Kullanım Bildirimi, Alma ve Verme Bildirimi, İthalat Bildirimi, Üretim Bildirimi, Hareket Bildirimi gibi bildirimleri FSMobility Ürün Takip Sistemi ile yapabilirsiniz..

img
img

Ürün Geri Çekme İşlemleri

Ürün Geri Çekme İşlemleri kapsamında; Hastanın Vücudundan Çıkarma Bildirimi, Mahrecine İade Etme Bildirimi, İmha / Bertaraf Bildirimi, Islah / Düzeltici Faaliyet Bildirimi, Geri Çekme Alma Bildirimi, Geri Çekme Verme Bildirimlerini FSMobility ÜTS tarafından yapabilirsiniz.

Paket İşlemleri

ÜTS'de tanımlanan paketler için Verme Bildirimi, Alma Bildirimi, Geri Çekme Verme Bildirimi, Geri Çekme Alma Bildirimi, İhracat Bildirimi, Mahrecine İade Etme Bildirimi, ÜTS'de Tanımsız Yere Verme Bildirimi gerçekleştirilebilir.

img
img

İptal Bildirimleri

Yapılan paket hareket bildirimini ve yapılan hareket bildirimini iptal etmeyi FSMobility Ürün Takip Sistemi üzerinden yapabilirsiniz.

Stok Bildirimi Envanter Bildirimi

Stok bildirimi ekranında ürün numarası ile sorgulama yapmaları halinde o ürün numarasından sisteme tanımlanmış olan seri/lot numaralarından seçim yaparak ellerindeki adet bilgisini girip üretici/ithalatçı firmanın belirlediği toplam adeti geçmeyecek şekilde stok bildirim işlemini FSMobility ÜTS ile gerçekleştirebileceklerdir.

img

ÜTS Referansları Tümü

img
Grup Farma

Projemiz kapsamında, ürünlerin Mamul Depo süreçlerinin barkodlu Ürün Takip Sistemi sistemiyle takip edilmesi sağlanmaktadır.

img
Set Medikal

Projemiz kapsamında hammadde, mamul, iade, üretim, fason depolarda giriş, çıkış ve transfer operasyonlarıyla ürün takibi ve stok yönetimi yapılmaktadır. FSMobility Depo Yönetimi projesinde SAP ile entegrasyon sağlanmaktadır.